Summerhouse project, school project
Spring 2021

In collaboration with Annika Ala-Mononen and Sofia Myllyniemi.
The project consists of a one story high, 80 sqm spatial program to be located in the archipelago of southern Finland. Due to the building site's location and orientation - sun and wind conditions were to be carefully taken in consideration. 
A clear floorplan was the goal from the start in order to maintain a simple and airy feel to leisure at the summerhouse. This was approached through separating spaces into their own masses - connected by a covered terrace. The plan shows a separate mass for the living room, kitchen and bedrooms, which are orientated towards the south as well as the quarters for the sauna and showers towards the evening sun.
The low pitched roof and the progressive ascending of the mass is designed to place the indoor quarters in the terrain, without creating disturbance. 
The measurements follow a steady scale of proportions in order to maintain a stable essence for the building.
Primary materials: wood

Vapaa-ajan asunto, kouluprojekti
Spring 2021

Yhteistyössä: Annika Ala-Mononen ja Sofia Myllyniemi.
Projekti koostuu yhden kerroksen korkuisesta 80 huoneistoneliömetrisestä vapaa-ajanasunnosta. Suunnitelmaehdotus sijoittuu Suomen etelärannikkolla sijaitsevaan Soukaniemeen, Espoossa. Rakennuspaikan maasto ja orientaatio edellyttävät aurinko- ja tuuliolosuhteiden tarkkaa huomioimista. 
Selkeä pohjasuunnitelma oli tavoitteena alusta lähtien, tavoitellen ilmavaa ja rauhallista olemusta vapaa-ajalle mökillä. Tätä tavoitetta lähestyin sijoittamalla tiloja ja toimintoja erillisiin massoihin - katetulla terassilla kuitenkin yhdistäen tiloja. Piirustuksista voi nähdä erillisen oleskelutuvan ruoanlaitto- ja ruokailualueella sekä makuuhuoneet, joiden näkymät avautuvat koilliseen kohti aamuaurinkoa. Pesutupa vilvoittelualueineen sijoittuvat toisaalta kohti ila-aurinkoa.
Matala ja loiva pulpettikatto, maastoa mukailevien massojen korkeusasemien keinoin, tavoitteena oli istuttaa vapaa-ajanasunto paikkaansa mahdollisimman sopusointuisesti ympäristön kanssa.
Mitoitukselliesti rakennus noudattaa toistuvia mittasuhteita, pyrkien vakaaseen olemukseen.
Pääasialliset rakennusmateriaalit: puu

Back to Top