Welcome to my online portfolio where I display my works.
I'm currently studying at Metropolia University of Applied Sciences
for a Bachelor's Degree in Construction Architecture.
To me, architecture is about being eager to learn about our societies 
and all that they have to offer - How we in the forever lasting learning process,
can be a part of the making of a better world.
My studies so far have consisted of
- Material studies: wood construction, concrete and brick systems as well as steel and glass solutions.
-A wide array of typologies such as small houses, leisure homes, apartment buildings, area planning and public buildings.
- Architecture theory and history
- Building code and project management
- Structural solutions
More on my professional background in my CV.

Tervetuloa porfoliooni, jossa esittelen töitäni.
Opiskelen tällä hetkellä rakennusarkkitehdiksi Metropolia ammattikorkeakoulussa.
Minulle arkkitehdin ammatti tarkoittaa jatkuvaa oppimista yhteiskunnistamme
ja kaikesta mitä ne pitävät sisällään.
-
Ja miten me voimme olla osana luomassa parempaa huomista,
Opintoni ovat tähän mennessä koostuneet
-Materiaaliopista; puu-, betoni- ja tiilirakentaminen sekä teräs- ja lasirakentaminen
-Monen eri typologian rakennuksen suunnittelutehtävästä
-Arkkitehtuuriteoriasta ja -historiasta
-Rakennusmääräyksistä ja laista
-Rakennushankkeen kulusta ja sen johtamisesta
-Rakenneopista
Lisätietoa ammatillisesta taustastani ansioluettelossani.​​​​​​​
Robin Brandes       +358 50 573 1771
robin@brandesark.com
Back to Top