Urban small house project, school project
Fall 2021

In collaboration with Oladeji Akintimehin, Annika Ala-Mononen and Tia Haapalainen.
The project consists of three identical, 150 sqm family houses to be located in a sparsely/moderately populated part of Helsinki.
The three parallel plots are next to a small traffic junction which enhances the need for elements that provide privacy. Also as the buildings are to be placed identically on each plot, the buildings' orientation and the facades with their openings had to be carefully thought out in order to create and open feel around the housings without compromising their privacy. The structural logic of the timber frame and the optimizing of natural light sources played as key factors in the design process. The keenness for light can be showcased on the south-east facade as well as the kitchen window towards the evening sun. 
The near surroundings are composed of suburbs that have grown mostly through out the last 60 years. To the north of the plots, one can find fields and park areas mixed with patches of Finnish forests. 
Primary materials: wood

Pientaloprojekti 'Suutarilan Maakaritalot', kouluprojekti
Syksy 2021

Yhteistyössä: Oladeji Akintimehin, Annika Ala-Mononen ja Tia Haapalainen.
Kouluprojekti koostuu kolmen identtisen 150 kerrosneliömetrisen pientalon suunnittelusta. 
Tontit sijaitsevat suhteellisen väljästi asutetussa osassa Helsinkiä, Suutarilassa.
Kolme rinnakkaista tonttia ovat pienen risteyksen lähellä, joka osaltaan painottaa pihojen ja sisätilojen yksityisyyttä parantavien elementtien tärkeyttä. Rakennuksien sijoittuessa identtisesti tonteilleen, tulee näiden orientaatioon ja julkisivujen aukotuksiin keskittyä huolella, luoden avoimen oloista tilaa kuitenkaan luopumatta yksityisyydestä. Rankarunkoisen rakennuksen rakenteellinen loogisuus, luonnonvalon saatavuuden ohella ohjasi vahvasti tilojen suunnittelua.
Valo, yhtenä suunnittelun lähtökohtana näkyy selvimmin kaakkoisessa julkisivussa ja ilta-auringon puoleisessa keittiön ikkunassa.
Lähiympäristön rakennuskanta on suuremmaksi osaksi noin 1950-80 luvulla rakennettua. Tonttien pohjoispuolella sijaitsee paikottaista kaupunkimetsää, polkuja ja peltoa.
Pääasialliset rakennusmateriaalit: puu
Back to Top