Course consisting of planning a village of ca. 30 small houses á 80-100 sqm. The plan does not include the design of the individual buildings. The buildings are based on reference designs.
Fall 2023
In collaboration with Tiia Viitanen.
--
Opintojakson tavoitteina oli suunnitella noin 30 pientalon asuinalue, joka istuu ympäröivään rakennuskantaan mahdollisimman harmonisesti. Yksittäisiä rakennuksia ei projektin aikana suunniteltu vaan rakennusten muodonannossa hyödynnettiin hyväksi koettuja referenssejä.
Syksy 2023
Yhteistyössä Tiia Viitasen kanssa.
--

Back to Top