Pavillion 'Leia' in Viikki, school project
Fall 2020


The plan consists of a 60 sqm spatial program, where the exhibition hall functions as the main attraction. Alongside the curved glass hall, runs a field of grass, pedestrian routes and an existing biodiverse river that also serves as a buffer for the park and the residential area to the west. 
As there is also schools and many possibilities for outdoor activities in the near vicinity - it seems fit for the exhibition hall to serve as a rest area and gathering place for people passing by. 
The building's gentle curvature and dynamic roofing is derived from the spirit of the area - with a calm and breezy open field where people of all ages enjoy the outdoors.
Primary materials: CLT, glass

Paviljonki 'Leia' Viikissä, kouluprojekti
Syksy 2020


Suunnitelmaehdotus koostuu 60 huoneistoneliömetrisestä tilaohjelmasta, jossa näyttelytila toimii tärkeimpänä tilana. Kaarevan lasiseinän myötä näkyy niittymaisemat, kevyen liikenteen reitit ja myös olemassa oleva puro, jolla on rikas kasvillisuus. Tämä, Viikinoja toimiikin puistoalueen ja asuinalueen bufferivyöhykkeenä.
Alueella ollessa kouluja ja monia ulkoilumahdollisuuksia sekä vilkas kevyen liikenteen väylä - tuntuu sopivalta, että näyttely- ja infopaviljongin yhteydessä olisi myös mahdollisuudet ohikulkijoille hengähtää.
Rakennuksen hento kaarevuus ja dynaaminen kattomuotoilu juontuu paikan olemuksesta - sen tyynellä ja tuulisella avoimella niityllä, missä kaiken ikäiset voivat nauttia ulkoilmasta.
Pääasialliset rakennusmateriaalit: CLT, lasi
Back to Top