Course consisting of designing a multi-storey apartment building with focus on apartment design and consideration of the surrounding neighborhood.
Spring 2023
--
Primary materials: brick, concrete

Opintojakson tavoitteina oli suunnitella asuinkerrostalo, huomioiden erityisesti asuntosuunnittelua ja kaupunkikuvaan sovittamista.
Kevät 2023
--
Pääasialliset rakennusmateriaalit: tiili, betoni

Back to Top